Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ


Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗ