Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΥΞΙΔΑ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗ

Κάθε μαγνήτης έχει δυο πόλους.
Τι θα συμβεί όμως αν κόψουμε ένα μαγνήτη; Τι θα γίνουν οι πόλοι του;
Αν κόψουμε ένα μαγνήτη σε μικρότερα κομμάτια το καθένα από αυτά θα έχει δυο πόλους. Το μικρότερο κομμάτι ενός μαγνήτη, που είναι και αυτό ένας μαγνήτης, λέγεται μοριακός μαγνήτης.Μαγνητικό πεδίο είναι ο χώρος που ασκούνται οι μαγνητικές δυνάμεις.
Γύρω από κάθε μαγνήτη υπάρχει μαγνητικό πεδίο.


Η Γη έχει μαγνητικό πεδίο;

Η γη είναι ένας τεράστιος μαγνήτης και γύρω της υπάρχει μαγνητικό πεδίο.


Πώς θα διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο;

Αν κρεμάσουμε ένα μαγνήτη από ένα σχοινί και τον αφήσουμε λίγη ώρα μέχρι να σταθεροποιηθεί, τότε θα διαπιστώσουμε πως ο ένας πόλος δείχνει το Βορρά και ο άλλος το Νότο.
Επειδή αυτό συμβαίνει για όλους τους μαγνήτες όπου και αν βρίσκονται, βγάζουμε το συμπέρασμα πως η γη συμπεριφέρεται σαν ένας μαγνήτης, με δυο πόλους και έλκει τους άλλους μαγνήτες οι οποίοι προσανατολίζονται με τον ίδιο τρόπο στο μαγνητικό της πεδίο.

Πώς συμπεριφέρονται δυο μαγνήτες που βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλο;

Αν πλησιάσουμε δυο όμοιους πόλους μαγνητών, αυτοί απομακρύνονται, απωθούνται.
Αν πλησιάσουμε δυο διαφορετικούς πόλους μαγνητών, αυτοί πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, έλκονται.

Πώς μπορώ να μαγνητίσω διάφορα σιδηρομαγνητικά υλικά;

Αυτό μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

1. με τριβή
Τρίβουμε το σιδηρομαγνητικό υλικλό προς την ίδια κατεύθυνση πάντα και μετά από λίγο θα δούμε πως αυτό συμπεριφέρεται σαν ένας μαγνήτης (όχι όμως για πάντα)2. με επαγωγή (από απόσταση)

Αν πλησιάσουμε κοντά ένα μαγνήτη σε ένα σιδηρομαγνητικό υλικό, ο μαγνήτης ασκεί πάνω σε αυτό μαγνητικές συνάμεις, το υλικό μαγνητίζεται και με τη σειρά του έλκει άλλα σιδηρομαγνητικά υλικά3. με επαφή

Αν απουμπήσουμε ένα μαγνήτη σε ένα σιδηρομαγνητικό υλικό τότε αυτό αποκτά μαγνητικές ιδιότητες, γίνεται δηλαδή ένας μαγνήτης.Πώς μπορώ να απομαγνητίσω διάφορα σιδηρομαγνητικά υλικά που έχουν μαγνητιστεί;

Αυτό γίνεται με δυο τρόπους:

α. με κρούσεις (χτυπήματα)

β. με θέρμανση

Πώς μπορώ να προσδιορίσω τουε μαγνητικούς πόλους της Γης;
Ξέρουμε πως η Γη συμπεριφέρεται σαν ένας τεράστιος μαγνήτης.

Οι μαγνητικοί πόλοι της Γης όμως συμπίπτουν με τους γεωγραφικούς της πόλους;
Η απάντηση είναι πως δεν συμπίπτουν
Η εξήγηση είναι απλή:
Αφού ένας μετέωρος μαγνήτης προσανατολίζεται στην κατεύθυνση Βορράς - Νότος,
σημαίνει ότι ο βόρειος πόλος του μαγνήτη έλκεται από τον νότιο μαγνητικό πόλο της Γης.
Κι αφού ο βόρειος πόλος του μαγνήτη στρέφεται στον βόρειο πόλο της Γης
αυτό σημαίνει ότι εκεί βρίσκεται ο νότιος μαγνητικός πόλος της Γης που έλκει τον βόρειο πόλο του μαγνήτη.(οι αντίθετοι πόλοι έλκονται).
Άρα κοντά στον βόρειο γεωγραφικό πόλο της Γης βρίσκεται ο νότιος μαγνητικός πόλος της
και κοντά στον νότιο γεωγραφικό πόλο της Γης βρίσκεται ο βόρειος μαγνητικός πόλος της.