Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Με αφορμή την ενότητα της γλώσσας " Ατυχήματα" και των σχετικών ενοτήτων των μαθηματικών  που αφορούσαν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων η τάξη μας πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τα "Παιδικά ατυχήματα"
Στην έρευνα πήραν μέρος οι μαθητές των Γ΄, Δ΄, και Ε΄ τάξεων του σχολείου μας συμπληρώνοντας  σχετικό ερωτηματολόγιο που δημιούργησαν οι 4 ερευνητικές ομάδες της τάξης μας.
Μετά τη συλλογή και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων ακολούθησε η γραφική τους επεξεργασία και αναπαράσταση με γραφήματα  και η εξαγωγή των συμπερασμάτων.
Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας στην παρακάτω παρουσίαση.