Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Παγκόσμια Συμφωνία για το Κλίμα, Κοπεγχάγη 2009

Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Κλιματικές Αλλαγές στην Κοπεγχάγη είναι μία από τις πιο σημαντικές Συνόδους στην ιστορία.

Το Δεκέμβρη του 2009, οι ηγέτες του πλανήτη θα συναντηθούν στην Κοπεγχάγη για να συμφωνήσουν μία νέα Συνθήκη για τη προστασία του πλανήτη από τις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να συμφωνήσουν ένα νέο, φιλόδοξο σχέδιο δράσης που να εξασφαλίζει την έγκαιρη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.

Ας ελπίσουμε να μη χαθεί και αυτή η ευκαιρία !!!