Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Η ΔΙΑΠΝΟΗ

ΔΙΑΠΝΟΗ
Ο όρος διαπνοή αναφέρεται στην απώλεια νερού από ένα φυτό λόγω εξάτμισής του από τα στόματα των φύλλων. 

Η απώλεια αυτή αναπληρώνεται από το νερό του εδάφους που εισέρχεται στις ρίζες του φυτού και ανέρχεται μέσω του βλαστού του.

  Η παραπάνω διαδικασία δημιουργεί στο εσωτερικό του φυτού μια συνεχή στήλη νερού η οποία ονομάζεται ρεύμα διαπνοής.

Ο ρυθμός διαπνοής ενός φυτού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και ο άνεμος. Τα φυτά ελέγχουν το ρυθμό διαπνοής με το άνοιγμα και κλείσιμο των στομάτων των φύλλων τους. 
Τα φυτά που ζουν σε ξηρές περιοχές με πολλούς ανέμους έχουν συχνά πολύ μικρά φύλλα ή φύλλα που καλύπτονται από τριχίδια, για να μειώσουν τις απώλειες σε νερό.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΥΤΑ
Μεγάλη επιφάνεια φύλλων αντιστοιχεί σε μεγάλη διαπνοή, γι' αυτό και τα ανώτερα φυτά καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού. Ένα ηλικιωμένο δέντρο οξιάς σε ένα μόνο καλοκαίρι μπορεί χάσει μέχρι και 9.000 λίτρα νερού λόγω διαπνοής. Ένα φυτό καλαμποκιού σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του διαπνέει 200 περίπου λίτρα νερού. Συνεπώς όπου υπάρχουν καλλιεργούμενες εκτάσεις ή δάση, το 60% περίπου του εδαφικού νερού αποδίδεται στην ατμόσφαιρα με τη διαπνοή των φυτών.
Η εξάτμιση νερού από την επιφάνεια των φύλλων συνοδεύεται από απώλειες θερμότητας. Συνεπώς η διαπνοή επιφέρει ελάττωση της θερμοκρασίας των φύλλων. Μετρώντας τη θερμοκρασία των φύλλων κατά τη διάρκεια μιας ζεστής ημέρας, διαπιστώνουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες από αυτές της ατμόσφαιρας. Η διαπνοή δηλαδή προστατεύει το φύλλο από την υπερθέρμανση
Για να αποδείξουμε ότι ένα φυτό  αποβάλλει νερό κατά τη διαπνοή, αρκεί να σκεπάσουμε για μερικές ώρες  με μια διαφανή πλαστική σακούλα  κάποια φύλλα του και να  τα παρατηρήσουμε μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τότε θα δούμε ότι η σακούλα θα έχει θολώσει και στο εσωτερικό της θα υπάρχουν σταγονίτσες νερού.